Ευκαιρίες Καριέρας
Η δύναμη κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για τον τελικό της στόχο. Στο Infodromio Software, ο στόχος μας είναι ειλικρινής και ξεκάθαρος. Θέλουμε τα εργαλεία που προσφέρουμε στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης να συνεχίσουν να ηγούνται του ανταγωνισμού και να είναι πάντα αντάξια της φήμης και της κυρίαρχης θέσης που έχουμε κατακτήσει στην αγορά.

Senior Web Developer

Η θέση αφορά senior back-end developer με εμπειρία στο enterprise application development σε Angular και ASP.NET MVC. Η γνώση C#, Razor, και TypeScript είναι απαραίτητη. Η γνώση του ασφαλιστικού κλάδου είναι επιθυμητή, καθώς θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη γρήγορη προσαρμογή του εργαζομένου στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των εφαρμογών μας.

Junior Web Developer

Η θέση αφορά junior web developer με εμπειρία σε Angular ή άλλο web application framework. Η γνώση JavaScript, jQuery, HTML, και CSS είναι απαραίτητη, ενώ η γνώση TypeScript και η προηγούμενη επαφή με web services και web APIs θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ως επιπρόσθετο προσόν.

Technical Support Specialist

Η θέση αφορά level-2 support specialist με εμπειρία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η γνώση SQL είναι απαραίτητη, καθώς τα καθήκοντα της θέσης συμπεριλαμβάνουν το database administration σε Microsoft SQL Server. Ισχυρά προσόντα θα θεωρηθούν επίσης η γνώση διαχείρισης Windows Server και IIS, καθώς και η προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση του HERMES.