Συγκριτικοί Πίνακες
Οι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πακέτο HERMES που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, καθώς και να αποκτήσετε μια γενική εικόνα για το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες μέσω web service.
ΔυνατότηταStandardBusinessEnterpriseUltimate
Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου
Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
Δημιουργία και Αρχειοθέτηση Προσφορών
Λίστες Αναφοράς Προσφορών
Ιδιωτική Πύλη Συνεργατών
Εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών και Συνεργατών
Σύστημα Ειδοποιήσεων Χρηστών και Συνεργατών
Διαχείριση Αιτήσεων
Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λίστες Αναφοράς Παραγωγής
Συγχρονισμός με Back Office
Σύστημα «Τυπώνω - Πληρώνω»
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Συμβολαίων και Ανανεωτηρίων
Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου Συνεργατών
Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές
Αποκλειστική Φιλοξενία
Σύστημα e-Commerce με HERMES B2C
Προσπέλαση Δεδομένων μέσω HERMES API
  • = Η δυνατότητα παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
  • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με το συγκεκριμένο πακέτο.
  • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με επέκταση του συγκεκριμένου πακέτου.
  • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πακέτου.
  • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
ΕταιρείαΤιμολόγησηΑίτησηΣυμβόλαιοΑνανεωτήριοΠυρόςΤαχυπληρωμή
  • = Η δυνατότητα παρέχεται από τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.
  • = Η δυνατότητα θα παρέχεται σύντομα για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.
  • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται από τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.