Πακέτα
Έχοντας βαθιά γνώση των επιχειρήσεων του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και γνωρίζοντας πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, τμηματοποιήσαμε τις επιμέρους υπηρεσίες του HERMES και δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα, προκειμένου το HERMES να είναι προσιτό από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι.
Hermes Standard

HERMES Standard

Το πακέτο HERMES Standard δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ενός ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων διαμεσολαβητών που θέλουν να δίνουν όπου και όποτε θέλουν μια αξιόπιστη επαγγελματική προσφορά ασφάλισης για τον κλάδο αυτοκινήτου στους πελάτες τους.
Δυνατότητα
Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου
Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
Δημιουργία και Αρχειοθέτηση Προσφορών
Λίστες Αναφοράς Προσφορών
Ιδιωτική Πύλη Συνεργατών
Εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών και Συνεργατών
Σύστημα Ειδοποιήσεων Χρηστών και Συνεργατών
Διαχείριση Αιτήσεων
Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λίστες Αναφοράς Παραγωγής
Συγχρονισμός με Back Office
Σύστημα «Τυπώνω - Πληρώνω»
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Συμβολαίων και Ανανεωτηρίων
Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου Συνεργατών
Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές
Αποκλειστική Φιλοξενία
Σύστημα e-Commerce με HERMES B2C
Προσπέλαση Δεδομένων μέσω HERMES API
 • = Η δυνατότητα παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με επέκταση του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
Hermes Business

HERMES Business

Το πακέτο HERMES Business δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες κάθε μικρού ή μεγάλου πρακτορείου ή μεσιτικής επιχείρησης με εξωτερικούς συνεργάτες. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό portal της επιχείρησης, το οποίο εκτός από την πολυεταιρική συγκριτική τιμολόγηση, επιτρέπει την αποστολή αιτήσεων στις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται χρήση των online συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών.
Δυνατότητα
Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου
Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
Δημιουργία και Αρχειοθέτηση Προσφορών
Λίστες Αναφοράς Προσφορών
Ιδιωτική Πύλη Συνεργατών
Εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών και Συνεργατών
Σύστημα Ειδοποιήσεων Χρηστών και Συνεργατών
Διαχείριση Αιτήσεων
Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λίστες Αναφοράς Παραγωγής
Συγχρονισμός με Back Office
Σύστημα «Τυπώνω - Πληρώνω»
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Συμβολαίων και Ανανεωτηρίων
Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου Συνεργατών
Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές
Αποκλειστική Φιλοξενία
Σύστημα e-Commerce με HERMES B2C
Προσπέλαση Δεδομένων μέσω HERMES API
 • = Η δυνατότητα παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με επέκταση του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
Hermes Enterprise

HERMES Enterprise

Το πακέτο HERMES Enterprise δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μιας ασφαλιστικής επιχείρησης με απομακρυσμένους συνεργάτες και αποτελεί την δικτυακή πύλη της επιχείρησης, παρέχοντας στους συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων ένα πλούσιο πακέτο εργαλείων που περιλαμβάνει πολυεταιρική συγκριτική τιμολόγηση, αποστολή αιτήσεων στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και διαχείριση της παραγωγής με λίστες και αναλυτικά στοιχεία για κάθε συμβόλαιο.
Δυνατότητα
Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου
Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
Δημιουργία και Αρχειοθέτηση Προσφορών
Λίστες Αναφοράς Προσφορών
Ιδιωτική Πύλη Συνεργατών
Εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών και Συνεργατών
Σύστημα Ειδοποιήσεων Χρηστών και Συνεργατών
Διαχείριση Αιτήσεων
Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λίστες Αναφοράς Παραγωγής
Συγχρονισμός με Back Office
Σύστημα «Τυπώνω - Πληρώνω»
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Συμβολαίων και Ανανεωτηρίων
Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου Συνεργατών
Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές
Αποκλειστική Φιλοξενία
Σύστημα e-Commerce με HERMES B2C
Προσπέλαση Δεδομένων μέσω HERMES API
 • = Η δυνατότητα παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με επέκταση του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
Hermes Ultimate

HERMES Ultimate

Το πακέτο HERMES Ultimate αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για μεσιτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μικρό ή μεγάλο δίκτυο συνεργατών. Συνδέεται με το back office σας και τις ασφαλιστικές εταιρείες για να σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις που εξασφαλίζουν ταχύτητα και αξιοπιστία στην ροή των καθημερινών σας εργασιών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου που έχει εκχωρηθεί στο δίκτυο πωλήσεών σας και διαχειρίζεται το εισπρακτικό σας κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μειώνονται δραματικά τα κόστη σας.
Δυνατότητα
Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου
Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
Δημιουργία και Αρχειοθέτηση Προσφορών
Λίστες Αναφοράς Προσφορών
Ιδιωτική Πύλη Συνεργατών
Εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών και Συνεργατών
Σύστημα Ειδοποιήσεων Χρηστών και Συνεργατών
Διαχείριση Αιτήσεων
Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λίστες Αναφοράς Παραγωγής
Συγχρονισμός με Back Office
Σύστημα «Τυπώνω - Πληρώνω»
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Συμβολαίων και Ανανεωτηρίων
Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου Συνεργατών
Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές
Αποκλειστική Φιλοξενία
Σύστημα e-Commerce με HERMES B2C
Προσπέλαση Δεδομένων μέσω HERMES API
 • = Η δυνατότητα παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με το συγκεκριμένο πακέτο.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με επέκταση του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα παρέχεται προαιρετικά με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πακέτου.
 • = Η δυνατότητα δεν παρέχεται με το συγκεκριμένο πακέτο.