Προσωπικά Δεδομένα
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των εφαρμογών μας, μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για μια συνήθη πρακτική που ακολουθείται από το σύνολο σχεδόν των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Τι είναι τα «cookies»;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως η «ταυτότητά» σας στο σύστημα, το μέγεθος της γραμματοσειράς, και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε ξανά ή να αλλάζετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή τις εφαρμογές μας.

Πώς χρησιμοποιείτε τα «cookies»;

Η ιστοσελίδα και οι εφαρμογές μας χρησιμοποιούν «cookies» για να θυμούνται:

  • την κατάσταση της σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα ή τις εφαρμογές μας, αν έχετε λογαριασμό σε αυτές,
  • ένα αναγνωριστικό συνεδρίας, αν έχετε πραγματοποιήσει τιμολόγηση στο HERMES B2C,
  • αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε «cookies» σε αυτή την ιστοσελίδα.

Επιπροσθέτως, ορισμένα βίντεο που ενδεχομένως να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούν ένα «cookie» για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο, καθώς και για τα υπόλοιπα βίντεο που παρακολουθήσατε εδώ. Ανώνυμα στατιστικά στοιχεία αποθηκεύονται επίσης από την υπηρεσία Google Analytics, η οποία μετρά την επισκεψιμότητα, την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας.

Η ενεργοποίηση αυτών των «cookies» δεν είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των εφαρμογών μας, αλλά η χρήση τους διευκολύνει σημαντικά την πλοήγησή σας σε αυτές.  Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα «cookies» οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, ή ακόμα και να αποκλείσετε την αποθήκευσή τους, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας και των εφαρμογών μας ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, ούτε και για κανέναν άλλο σκοπό πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς θα ελέγξω τα «cookies» που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή μου;

Μπορείτε να ελέγξετε και να διαγράψετε τα αποθηκευμένα «cookies» οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Λεπτομέρειες και οδηγίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε θα βρείτε στο aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα «cookies» που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση άλλων «cookies». Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μην έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης σε ορισμένες από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.