Διασυνδεσιμότητα – Συνεργασίες

Ως τελικός διανομέας των ασφαλιστικών προϊόντων, ένας διαμεσολαβητής, παράγει αποτελέσματα, και διανέμει τα ασφαλιστικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών είτε σε απ’ ευθείας (direct) συνεργασία μαζί τους, είτε μέσω πρακτορειακών με δίκτυα πωλήσεων.

Οι λόγοι που θα οδηγήσουν τον διαμεσολαβητή να επιλέξει τον τρόπο συνεργασίας του με μία ασφαλιστική εταιρεία direct, ή μέσω ενός πρακτορείου έχουν αξιολογηθεί από τον ίδιο, λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες. 

Κάποιες μεσιτικές, παρέχουν πάρα πολλές και πολύ καλές και ελκυστικές υπηρεσίες, στους διαμεσολαβητές και τους προσελκύουν, για μία αποδοτική και συμφέρουσα συνεργασία.

Όμως ο διαμεσολαβητής, έχει να κάνει με πολλά και διαφορετικά online συστήματα και portals πρακτορειακών, έχει το χαρτοφυλάκιο του διασκορπισμένο, και δεν έχει σε κανένα σημείο, συγκεντρωμένα τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου και του πελάτη του.

Έτσι, είναι προφανές, ότι δεν υπάρχει ψηφιακά η ενιαία εικόνα ως καρτέλα πελάτη, ενώ δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τον πελάτη του ψηφιακά, ή  ακόμη και αν καταφέρει να του δώσει πρόσβαση σε όλα αυτά τα συστήματα, ο πελάτης δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την διαφορετική εικόνα, με αποτέλεσμα να μην του φανούν χρήσιμα.

Η λύση, θα ήταν να έχει ο διαμεσολαβητής συγκεντρωμένη την πληροφορία σε ένα δικό του σύστημα, από το οποίο θα μπορεί να δώσει πρόσβαση στον πελάτη, από μία κοινή και ενιαία πύλη εισόδου.

Πως όμως θα γίνει αυτό, αφού ο διαμεσολαβητής θέλει απαραίτητα να εξακολουθήσει να απολαμβάνει τα προνόμια των υπηρεσιών που του παρέχει η πρακτορειακή;

O Infodromio Hub Connector ήρθε για να διασυνδέσει όλον τον κλάδο της Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να στρέψει το ενδιαφέρον του κλάδου στον καταναλωτή, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των ασφαλιστικών προϊόντων.

Έτσι οποιαδήποτε πρακτορειακή διαθέτει το Infodromio Hub Connector, μπορεί να εξυπηρετήσει τους συνεργάτες της που έχουν το Infodromio Hermes Pro, ενώ μπορεί να δέχεται αιτήματα για νέες συνεργασίες από ανεξάρτητους διαμεσολαβητές.

Ακόμη και αν η μεσιτική δεν διαθέτει ως κύριο portal συνεργατών το Infodromio Ultimate (Hermes) ο Infodromio Hub Connector μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το portal της, και να εξυπηρετήσει τους συνεργάτες εκείνους που διαθέτουν Infodromio Agent Pro, με την λειτουργία HUB READY.