Οριστική λύση συνεργασίας Infodromio – PK Data

Την προηγούμενη δεκαετία, το Infodromio και η PK Data, ως ένα κοινό σχήμα ανοίξαμε με μεγάλη επιτυχία, τον δρόμο της διαμεσολάβησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα Infodromio Hermes για τον κλάδο της διαμεσολάβησης. Το Infodromio ως δημιουργός και η PK Data ως εμπορικός αντιπρόσωπος.

Η PK Data για περισσότερο από 10 χρόνια αποτέλεσε τον εμπορικό αντιπρόσωπο της πλατφόρμας Hermes την οποία εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Infodromio Software Lab, στην αρχή με αποκλειστική διάθεση, τον τελευταίο χρόνο ως απλός αντιπρόσωπος.

Σήμερα, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και στο επιχειρησιακό επίπεδο στον κλάδο της διαμεσολάβησης, οι δύο εταιρείες, έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και σε ότι ακολουθεί, οδηγήθηκαν στην από κοινού απόφαση, να διακοπεί αυτό το εμπορικό σχήμα και να περάσει όλη η δραστηριότητα σε μία μόνο εταιρεία. 
Έτσι αποφασίστηκε από κοινού, ότι αυτή η εταιρεία θα να είναι το Infodromio Software Lab, αφού είναι και ο δημιουργός των προϊόντων και αυτό θα αποτελέσει εγγύηση στους πελάτες μας για την άρτια υποστήριξή τους.

Θέλουμε από κοινού, να βεβαιώσουμε τους πελάτες μας, αλλά και ολόκληρο τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ότι αυτή η ενέργεια έχει για την αγορά θετικό πρόσημο και ότι το Infodromio ως δημιουργός των προϊόντων, εγγυάται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις της PK Data με αυτούς, με τους ίδιους ακριβώς όρους, ενώ δεσμεύεται για την αναβάθμιση τους στη νέα πλατφόρμα INTERSUREA, με την ίδια σύμβαση και τους ίδιους όρους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για την κατανόηση και τους εγγυώμαστε την ομαλή μετάβαση στην νέα αυτή κατάσταση.

Με εκτίμηση

Σταύρος Βαλσάμης