Υποστήριξη

Υποστήριξη

Οδηγός Διασύνδεσης Εφαρμογών με HERMES API

Διαβάστε περισσότερα για τα methods που υποστηρίζει το HERMES API, έτσι ώστε να ανακτήσετε δεδομένα και να ενσωματώσετε το σύνολο των δυνατοτήτων του HERMES στις εφαρμογές σας.

Οδηγός Ενσωμάτωσης HERMES B2C στο WordPress

Μάθετε περισσότερα για το πώς θα ενσωματώσετε σωστά το HERMES B2C στο WordPress, προκειμένου να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα τιμολόγησης και ασφάλισης σε πραγματικό χρόνο.

Οδηγός Ενσωμάτωσης HERMES B2C σε Άλλα CMS

Μάθετε περισσότερα για το πώς θα ενσωματώσετε σωστά το HERMES B2C σε άλλα CMS, με χρήση της jQuery, προκειμένου να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα τιμολόγησης και ασφάλισης σε πραγματικό χρόνο.